Vad är afasi?

Afasi betyder att man har svårt med språket efter en hjärnskada, oftast en stroke. Det kan vara svårt att prata och förstå när andra pratar, samt svårt att läsa och skriva. En del får stora svårigheter och kan ha svårt att ens uttrycka enstaka ord. Andra får lindrigare svårigheter som bara märks ibland, så det är en stor variation i hur stora svårigheter man kan ha. Varje år får cirka 7000-10.000 personer afasi, och cirka 35% av dessa är i yrkesverksam ålder. Det är lika stor andel män som kvinnor som får afasi.

 

Symtom vid afasi

Förutom att det varierar hur stora besvär man har, finns det även olika typer av afasi där symtomen varierar. Många med afasi har svårt att få fram orden, man vet vad något är men kommer inte på ordet i stunden. Vissa kan prata ganska mycket, men personen hittar kanske fel ord eller hittar på nya eller egna ord, så att det är inte alltid blir begripligt eller förståeligt för andra. För en del kan det bli att man byter ut enstaka ljud i ord så att det låter som ett helt annat ord, som också kan göra det svårt för andra att förstå.

Andra symtom kan vara att ha svårt att förstå vad andra säger, speciellt om man får höra långa och mer komplicerade meningar. För många blir läsning och skrivning också svårare, att till exempel läsa tidningen på morgonen kan upplevas vara mycket svårare.

Gemensamt för alla med afasi är att språket har blivit påverkat på något sätt.

 

Språket kan delas in i 4 olika delar:

  • Prata, vi använder ord och meningar för att uttrycka oss
  • Förstå, vi lyssnar och tolkar det som andra säger
  • Skriva, för hand, på dator eller t ex i sms
  • Läsa, allt från enklare meddelanden till tidningarsartiklar och böcker.

 

Vid afasi har en eller flera av dessa delar blivit påverkade, och det kan alltså se olika ut vilka delar som är svåra.


Vad orsakar afasi?

 Afasi kan ha olika orsaker, men den vanligaste orsaken är stroke. Andra orsaker kan vara traumatiska hjärnskador som till exempel efter trafikolyckor. Afasi kan även orsakas av inflammation i hjärnan eller av hjärntumörer, även om detta är ovanligare.

Symtomen kan variera beroende på vilken del av hjärnan som skadats, samt hur stor skadan är. För de allra flesta har man en skada i den vänstra delen av hjärnan när man har afasi.

 

Leva med afasi

Afasi kan påverka livet på många sätt när det inte går att kommunicera som vanligt, men detta kan se väldigt olika ut beroende på graden av afasi och varje persons specifika situation. Att gå från att kunna prata obehindrat, till att plötsligt behöva kämpa för att förklara vad man vill, kan ge en stor frustration för många. Osäkerheten kring språket gör att det kan bli svårare att delta i sociala sammanhang, och att man isolerar sig mer.

 

Det finns flera organisationer som arbetar med att stödja personer med afasi, till exempel Afasiförbundet. På många orter finns det även studiecirklar som anordnar regelbundna träffar för personer med afasi. Detta kan ge en viktig gemenskap där man får träffa andra som också har afasi.  

Kommunicera på andra sätt

Vid afasi kan man ibland behöva kommunikationshjälpmedel. Detta kan vara bildkartor, där man pekar på bilder som visar det man vill. Att använda skrivna ord som stödord kan också hjälpa många med afasi i samtalet. När du pratar med någon med afasi är det viktigt att tänka på att ge mer tid till den som har afasi, att inte skynda på i samtalet. Att få lite extra tid kan göra att man faktiskt kom på det där ordet som kändes omöjligt att hitta för en stund sedan.

 

 

Träning vid afasi

Logopeden är den som utreder och behandlar afasi, och som kan ge råd till den som är anhörig till någon med afasi. Som anhörig är det viktigt att ha tålamod och förståelse, eftersom det kan ta längre tid för någon med afasi att hitta rätt ord. Vid afasi är det viktigt att tänka på den språkliga stimulansen man får i sin vardag, genom att till exempel att samtala med andra, bläddra i tidningen, lyssna på radio och titta på TV, med mera.

För den som vill träna språket mer kan det vara aktuellt med träning hos logoped eller träning via dator eller appar.

 

Vill du prova appen Afasi-Tränaren? Första veckan är alltid gratis! Klicka här för mer information.